Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

czarna-niewiadoma
2008 42e0 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viascorpix scorpix

January 24 2018

czarna-niewiadoma
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu via8agienny 8agienny
czarna-niewiadoma
5408 0093 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

January 16 2018

czarna-niewiadoma
7483 ca64 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari

January 09 2018

czarna-niewiadoma
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viamole-w-filizance mole-w-filizance

January 04 2018

czarna-niewiadoma

Ty

Byłeś u kresu drogi
dalekim światełkiem,
nadzieją, której darmo
szukać mędrca szkiełkiem,
byłeś serca stukotem
i myśli gonitwą,
i żebyś wreszcie przyszedł
żarliwą modlitwą.

Byłeś liściem tańczącym
w purpurze jesieni,
byłeś drzwi niecierpliwym
uchyleniem w sieni
i chwilą, w której zamarł
czas i znikła przestrzeń,
przez jedną chwilę byłeś,
tym byłeś, a jesteś...

Jesteś wesołym ogniem,
co strzela wysoko,
nadzieją, której darmo
szuka mędrca oko,
czasem mierzonym serca
biciem niecierpliwym
i żebyś tu został
westchnieniem żarliwym.

Jesteś moją muzyką
w siedmiu strunach śpiącą
i garścią śniegu, w którą
wtulam twarz płonącą,
i nitką, co się złoto
w przędzy myśli przędzie,
tym wszystkim dla mnie jesteś,
tym jesteś, a będziesz...

Będziesz wiatrem wiosennym,
co wieje od rzeki,
będziesz snem, co zmęczone
zamyka powieki,
moim świtem spokojnym,
dni szarych urodą,
będziesz soli okruchem
i chlebem, i wodą.

Będziesz niezgrabnym wierszem
i świerszczem w kominie,
babim latem w jesieni
i kolędą w zimie,
bo tak nam już sądzone,
tam gdzie ja i ty wszędzie,
byłeś, jesteś i będziesz,
byłeś, jesteś i będziesz...

Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viamole-w-filizance mole-w-filizance

December 23 2017

czarna-niewiadoma
0223 79d5
Reposted fromGIFer GIFer viakasiarzyna kasiarzyna
czarna-niewiadoma
0214 488f
Reposted fromGIFer GIFer viakasiarzyna kasiarzyna
czarna-niewiadoma
0745 fb91 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakasiarzyna kasiarzyna
czarna-niewiadoma
7459 0c72 500
Reposted frommaly-pandzik maly-pandzik viakasiarzyna kasiarzyna

December 17 2017

czarna-niewiadoma
4973 e4fd 500
Reposted fromherz herz viascorpix scorpix

November 26 2017

czarna-niewiadoma
3403 94e3 500
Reposted fromlukster lukster viaeirena eirena
czarna-niewiadoma
7638 6345
Reposted fromkeik keik viacrispybones crispybones
czarna-niewiadoma
4522 ef87 500
Reposted fromawezone awezone viaikari ikari

November 21 2017

czarna-niewiadoma
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaua maua

November 17 2017

czarna-niewiadoma
5107 eb75 500
Reposted fromtfu tfu viaXavax Xavax
czarna-niewiadoma
4074 0429 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaXavax Xavax

October 28 2017

czarna-niewiadoma
5384 8a34 500
Reposted fromsebazet sebazet viacrispybones crispybones

October 27 2017

czarna-niewiadoma

October 23 2017

8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl